PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Działalność Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach kontynuowana jest przez Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Władze Akademii Ignatianum w Krakowie i Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach pragną podtrzymywać i kontynuować dobre tradycje i praktyki wypracowane przez dwadzieścia lat funkcjonowania Górnośląskiej WSP.

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w listopadzie 1995 roku. Na mocy Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała zgodę na działalność statutową na czas nieokreślony. Jest to znaczący sukces całego środowiska akademickiego, który potwierdza zaufanie Władzy państwowej do Górnośląskiej WSP w zakresie realizowanej na wysokim poziomie akademickim usługi edukacyjnej. Potwierdza to także postrzeganie Mysłowickiej Uczelni jako prężnego ośrodka naukowego o doniosłym znaczeniu na edukacyjnej mapie szkolnictwa wyższego w Polsce. Górnośląska WSP w Mysłowicach prowadziła studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Pedagogika, Polityka społeczna, Praca socjalna, Zdrowie Publiczne. Prowadziła również studia podyplomowe oraz kursy doskonalące. Przez 21 lat Od 18 lat z sukcesem kształciła młodych ludzi, uczyła ich wiary w siebie, chęci podejmowania inicjatyw i odważnych pomysłów. Zaangażowanie Władz Uczelni oraz wszechstronne wykształcenie nauczycieli akademickich, pozwoliło wielu absolwentom na podjęcie pracy na całym świecie i na zrealizowanie swoich zawodowych ambicji. Nasi studenci pod koniec studiów niejednokrotnie mówili: "Otrzymaliśmy więcej, niż nam obiecywano na początku". Jesteśmy dumni, że stworzyliśmy Uczelnię elastycznie dostosowującą się do potrzeb i zmian rynkowych, Uczelnię stawiającą na praktykę, Uczelnię, której najlepszą wizytówką są jej Absolwenci, Uczelnię z ambicjami.

 

Górnośląska WSP w rankingu najlepszych uczelni opublikowanym przez POLITYKĘ (numer 13 (2497) z 2 kwietnia 2005r.) uzyskała:

* 1 miejsce w województwie śląskim wśród uczelni prywatnych kształcących na kierunku PEDAGOGIKA;

* 6 miejsce w kraju wśród uczelni niepaństwowych;

* 28 miejsce w kraju wśród uczelni państwowych i niepaństwowych.

W 2007 roku Uczelnia została najlepszą niepubliczną uczelnią pedagogiczną na Śląsku wg rankingu WPROST. Górnośląska WSP w Mysłowicach posiada także certyfikaty Wiarygodnej Szkoły za rok akademicki 2006/2007 , 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 oraz

2011/2012. Ponadto posiada certyfikat "Polish Product" za rok 2009, 2010 i 2011.

 

Na uczelni funkcjonował chór Tota Anima Cantate. Działał także AZS i Samorząd Studencki, co pozwalało społeczności studentów na aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym i edukacyjnym Uczelni jak i regionu. Młodzież akademicka inicjowała wiele przedsięwzięć o charakterze okolicznościowym (kulturalne, sportowe, marketingowe, duszpasterskie, rytualne akademickie i inne).

 

 

Aby rozwinąć podmenu, najedź myszką na znak plusa.

SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 77 23 700

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij