PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Uczelnia bez barier
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Uczelnia bez barier

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach w budynku głównym przy ul. Powstańców 19 posiada windę do przewozu osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia w całym budynku dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych - w budynku znajdują się drzwi o szerokości umożliwiającej poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na parterze i III piętrze. Drugi budynek wyposażony jest w schodołaz służący do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W 2008 roku Uczelnia pozyskała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PITAGORAS 2007 dzięki czemu Uczelnia, w celu poprawy warunków dydaktycznych studentów niesłyszących i niedosłyszących, zamontowała specjalistyczny system nagłośnienia w 3 salach wykładowych, zakupiła kserokopiarkę, 2 rzutniki multimedialne oraz system tablicy interaktywnej wraz z tabletem.

Nagłośnienie składa się ze wzmacniacza miksującego, zestawu głośników, systemu nagłośnienia dla niedosłyszących (wzmacniacz pętli indukcyjnej), mikrofonu przewodowego lub mikrofonu bezprzewodowego.

Ponadto Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach wyposażyła sale dydaktyczne w specjalistyczny sprzęt komputerowy i elektroniczne urządzenia współpracujące z podstawowym sprzętem komputerowym m.in. w tablicę interaktywną, która pozwala na przetwarzanie obrazu i tekstu, na jego wyświetlanie w znacznym powiększeniu oraz zapisywaniu w pamięci komputera, a następnie wydrukowanie i powielenie w kopiach.

Tablica interaktywna pozwala na odczyt, zapis i przetwarzanie zapisanych wykładów i prezentacji na potrzeby zajęć dydaktycznych.

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia prowadzenie zajęć w formie multimedialnej i graficznej, aktywny udział studentów w zajęciach, a także robienie notatek z zajęć i ich zapisywanie i przekazywanie studentom, którzy mają problemy i schorzenia związane ze słuchem. Tablica może być wykorzystywana do prowadzenia lektoratu języka angielskiego oraz przedmiotów specjalnościowych dla niedosłyszących i niesłyszących studentów Górnośląskiej WSP. Uczelnia zakupiła mobilny system tablicy interaktywnej, który umożliwia wykorzystanie go w tych salach dydaktycznych, w których zajęcia mają osoby niesłyszące lub niedosłyszące.

Dwa monitory panoramiczne LCD oraz kiosk internetowy z oprogramowaniem zainstalowane na holach Uczelni stanowią elementy systemu komunikacji wizualnej wspomagające i ułatwiające osobom niesłyszącym i niedosłyszącym zapoznanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Uczelni.

Zakup kserokopiarki umożliwia nieodpłatne udostępnianie niesłyszącym i niedosłyszącym studentom kopiowanie notatek z zajęć i materiałów dydaktycznych.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Nowoczesne Kadry Opieki Społecznej” Uczelnia zakupiła m. in. automatycznego lektora, sterowanego za pomocą klawiatury Braille’a, pozwalającego osobom niedowidzącym odczytywać teksty pisane (skrypty, prasę, itp.). W ramach tego projektu zakupiono również przenośny system nagłośnienia, drugi system wizualizacji oraz wizualizer, który pozwala wyświetlać w formie prezentacji pismo odręczne, artykuły z prasy, folie, slajdy, a także prezentować przedmioty trójwymiarowe.

Wyposażenie Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach w dodatkowy sprzęt techniczny umożliwiający i ułatwiający osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i niewidzącym kontynuowanie procesu kształcenia, wpływa na poprawę warunków edukacyjnych, powoduje również, iż Uczelnia staje się dla tych osób jeszcze bardziej dostępną i przyjazną, a ponadto ułatwia kandydatom na studia ze schorzeniami słuchu i wzroku podjęcie edukacji na naszej Uczelni.

 

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach dysponuje:

 • windą do przewozu osób niepełnosprawnych,

 • schodołazem służącym do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 • specjalistycznymi systemami nagłośnienia dostosowanymi do potrzeb osób niedosłyszących i niesłyszących, składającymi się ze wzmacniacza miksującego, zestawu głośników, wzmacniacza pętli indukcyjnej, mikrofonu przewodowego i mikrofonu bezprzewodowego,

 • 2 przenośnymi systemami nagłośnienia,

 • systemem tablicy interaktywnej wraz z tabletem, który pozwala na przetwarzanie obrazu i tekstu, na jego wyświetlanie w znacznym powiększeniu oraz zapisywaniu w pamięci komputera, a następnie wydrukowanie i powielenie w kopiach,

 • kserokopiarką, która umożliwia nieodpłatne kopiowanie notatek z zajęć i materiałów dydaktycznych niesłyszącym i niedosłyszącym studentom,

 • rzutnikami multimedialnymi,

 • kioskiem internetowym z oprogramowaniem,

 • dwoma monitorami panoramicznymi LCD, które stanowią elementy systemu komunikacji wizualnej wspomagające i ułatwiające osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i niedowidzącym zapoznanie się z bieżącymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Uczelni,

 • automatycznym lektorem, sterowanym za pomocą klawiatury Braille’a, pozwalającym osobom niedowidzącym odczytywać teksty pisane (skrypty, prasę, itp.),

 • wizualizerem, który pozwala wyświetlać w formie prezentacji pismo odręczne, artykuły z prasy, folie, slajdy, a także prezentować przedmioty trójwymiarowe.

 


Aby rozwinąć podmenu, najedź myszką na znak plusa.

SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 77 23 700

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij