PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Sapere Aude
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

SAPERE AUDE - OŚMIEL SIĘ BYĆ MĄDRYM

 

Górnośląski Laur Naukowy „Sapere Aude” przyznawany jest na wniosek Kapituły przez Jego Magnificencję Rektora na podstawie Uchwały Rady Uczelni nr 52/9/2007 z dnia 18 września 2007 r. wybitnym osobistościom Śląska, Polski, Europy i Świata, wnoszącym trwałe humanistyczne i uniwersalne wartości do kultury narodowej i europejskiej. Wręczany jest na uroczystości inauguracji roku akademickiego w Uczelni przez Rektora Górnośląskiej WSP.

 

W skład Kapituły wchodzą pracownicy uczelni oraz uczeni i pracownicy innych instytucji o społecznym autorytecie.

 

Nagrodą honoruje się osoby tylko jeden raz w życiu za całokształt dokonań naukowych, artystycznych i popularyzacyjnych na rzecz kultury i szeroko pojmowanego dobra społecznego, także za konkretne dokonania twórcze.

Laureaci:

"SAPERE AUDE" 2016

Uhonorowanie Senatora RP Czesława Ryszki Laurem Naukowym „Sapere aude” 2016  za twórczość literacką i publicystyczną opartą o wartości humanistyczne i religijne, za promowanie historii Górnego Śląska, za aktywność w życiu społecznym oraz współpracę z naszą Uczelnią."SAPERE AUDE" 2015

Uhonorowanie ks. prof. zw. dr. hab. Ludwika Grzebienia SJ, laureata nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2014 roku, Laurem Naukowym „Sapere aude” 2015 za ogromny dorobek naukowy w zakresie historii, za zorganizowanie i kierowanie jezuickim ośrodkiem dokumentacji i badań historycznych w Krakowie, za mistrzowską inspirację i bezinteresowne wsparcie młodych naukowców.

 

"SAPERE AUDE" 2014 

prof. zw. dr hab. Tadeusz Aleksander za całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego w zakresie diagnozowania i tworzenia teorii pedagogiki dorosłych, przewodzenie środowisku polskichandragogów, determinację i oddanie sprawom społecznym z perspektywy uprawianej nauki."SAPERE AUDE" 2013

Janina Ochojska  za podjęcie i realizację idei Polskiej Akcji Humanitarnej i stałą obecność oraz wsparcie, pomoc i opiekę osobom będącym w potrzebie,  wszystkim, którzy znaleźli się    w sytuacji nieszczęścia, upokorzenia i cierpienia w Kraju, Europie i na świecie.

 

"SAPERE AUDE" 2012

Suzanne Stanisière za europejską działalność wyrażającą postawę troski o najsłabszych Obywateli Unii Europejskiej, których dotyczą problemy socjalne, którzy doznają cierpienia  z tytułu wykluczenia społecznego, a także za budowanie unijnych standardów pomocy społecznej oraz wieloletnią przyjaźń z Polską i Górnośląską WSP w Mysłowicach.

 

SAPERE AUDE”2011

Mgr Kazimierz Ptak za długoletnią i oddaną pracę opiekuńczą, wychowawczą i resocjalizacyjną z młodzieżą z dysfunkcjonalnych i patologicznych środowisk rodzinnych i lokalnych; stworzenie podstaw humanizacji polskiego systemu resocjalizacyjnego i szeroki wkład w jego podstawy teoretyczne, organizacji i zarządzania; za wieloletnią przyjaźń i oddaną pracę akademicką na rzecz społeczności Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

 

SAPERE AUDE”2010

S.S.O. Barbara Bochyńska za wieloletnią służbę i oddanie dla idei sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności skierowane w stronę dobra rodziny, dzieci i młodzieży; za determinację w przygotowaniu do pracy młodych kadr z obszaru sądownictwa, opieki i profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji; za przyjaźń, oddanie i wieloletnią współpracę Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach i udział w wykształceniu i optymalnym przygotowaniu do pracy licencjatów, studentów pedagogiki oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

 

SAPERE AUDE”2009

Bernard Krawczyk za całokształt twórczości i działalności artystycznej promującej Górny Śląsk i Górnoślązaków oraz za znaczący wkład w kształtowanie młodego pokolenia artystów a także za przyjaźń i wieloletnią współpracę artystyczną i edukacyjną ze społecznością akademicką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

 

„SAPERE AUDE”2008

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Gerard Bernacki za całokształt pracy duszpasterskiej, wychowawczej i ekumenicznej oraz oddanie swojej posługi kapłańskiej Górnoślązakom.

 

SAPERE AUDE”2007

Doc. Paed Dr Jana Raclavska, Ph.D. za całokształt osiągnięć naukowych i szczególny wkład w rozwój naukowej współpracy pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczypospolitą Polską.

Aby rozwinąć podmenu, najedź myszką na znak plusa.

SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 77 23 700

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij