PN-EN ISO 9001:2009 nr 105505/C/1
>> Jesteś w: Strona główna > Uczelnia > Przetargi
Notatnik Drukuj PDF
Rozmiar tekstu: A A A

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca oceny i wyboru ofert najkorzystniejszej w odpowiedzi na zapytanie ofertowego nr 9/POKL/2014 na świadczenie usług Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) w  ramach  projektu  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki (Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1.) pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”

 

i   Informacja o wyborze oferty


 Zapytanie ofertowe nr 9/POKL/2014 na  świadczenie  usług Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)  w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania 4.1.1.pt. „Górnośląska WSP - Jakość i Przyszłość Regionu"

 

Dodatkowych informacji w sprawie Zapytania ofertowego nr 9/POKL/2014 udziela Pan Artur WÓJCIK, tel. 32/225-39-30, 225-35-05, e-mail:artur.wojcik@wsew.edu.pl

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 i Zapytanie ofertowe
 i Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa 
 i Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń 
 i Załącznik nr 3 - Wykaz realizowanych usług szkoleniowych

   

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowego nr 8/POKL/2014 na świadczenie usług szkoleniowych dla kadry kierowniczej Uczelni 

i   Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr 8/POKL/2014 na  świadczenie  usług  szkoleniowych dla kadry kierowniczej Uczelni w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania 4.1.1. pt. „Górnośląska WSP - Jakość i Przyszłość Regionu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 i Zapytanie ofertowe
 i Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa 
 i Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń 
 i Załącznik nr 3 - Wykaz realizowanych usług szkoleniowych

  

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca oceny i wyboru ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowego nr 7/POKL/2013 na zakup sprzętu komputerowego w  ramach  projektu  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki (Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1.) pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu” 

 Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr 7/POKL/2013 na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania 4.1.1. pt. „Górnośląska WSP - Jakość i Przyszłość Regionu"   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa 
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń 
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych usług/dostaw

 

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca oceny i wyboru ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowego nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Uczelnią w  ramach  projektu  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki (Priorytet IV, Działanie 4.1., Poddziałanie 4.1.1.) pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”

 Informacja o wyborze oferty

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 6/POKL/2013

Odpowiedzi na pytania

 

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania uczelnią w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania 4.1.1. pt. „Górnośląska WSP - Jakość i Przyszłość Regionu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany ZSI
Załącznik nr 2 - Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 3 - Formularz oświadczeń
 Załącznik nr 4 -  Wykaz sprzętu lub optymalne wymagania sprzętowe dot. serwera, stanowisk roboczych lub innych elementów infrastruktury, które Zamawiający musi posiadać dla prawidłowego działania systemu ZSI
 Załącznik nr 5 - Wykaz realizowanych usług
 Załącznik nr 6 - Wykaz osób, którymi dysponuje Oferent, zdolnymi do wykonania zamówienia  

 

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowego nr 5/PO KL/2013 na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie :

szkolenie dedykowane dla kadry kierowniczej Uczelni z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ramach projektu pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

 Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/2013 na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie :

szkolenie dedykowane dla kadry kierowniczej Uczelni z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania 4.1.1. pt. „Górnośląska WSP - Jakość i Przyszłość Regionu" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 3 - Formularz oświadczeń

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca oceny i wyboru ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowego nr 4/PO KL/2013 na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie :

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w ramach projektu pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

 Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2013

na świadczenie usług szkoleniowych w zakresie : Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV. Działanie 4.1. poddziałania 4.1.1.

pt. „Górnośląska WSP - Jakość i Przyszłość Regionu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń
Załącznik nr 3 - wykaz realizowanych usług szkoleniowych
 Załącznik nr 4 - wykaz osób uczestniczących w realizacji usługi

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca wyboru

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/PO KL/2012 na usługi w zakresie wykonania strony internetowej projektu wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środkw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1.) pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

 Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/2012

na usługi doradcze i instruktażowe w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością Uczelni w ramach projektu pt. „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń
Załącznik nr 3 - wykaz usług realizowanych na rzeczy uczelni wyższych
 Załącznik nr 4 - Curriculum Vitae
 Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego nr 3/POKL/2012
 Informacja z wyboru ofert (3/PO KL/2012) - 7 grudnia 2012

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/PO KL/2012 na usługi w zakresie wykonania strony internetowej projektu wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środkw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1.) pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

 Informacja o wyborze oferty

Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Ofert dotycząca wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/PO KL/2012 na usługi w zakresie sprawozdawczości i monitoringu w ramach projektu wspłfinansowanego przez Unię Europejską ze środkw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1.) pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

 Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2012

na wykonanie strony internetowej projektu pt. „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 5 - Formularz oświadczeń
Załącznik nr 6 - Wykaz usług dot. wykonania stron internetowych

 

Zapytanie ofertowe nr. 1/PO KL/2012

na usługi sprawozdawczości i monitoringu w projekcie dofinansowanym w ramach poddziałania 4.1.1 PO KL pt. „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Specyfikacja cenowa
Załącznik nr 2 - Formularz oświadczeń
Załącznik nr 3 - Wykaz  usług  dotyczący  realizacji  procesu sprawozdawczości  i  monitoringu w  ramach  projektów  EFS

Załącznik nr 4 - Curriculum vitae

Aby rozwinąć podmenu, najedź myszką na znak plusa.

SZYBKI KONTAKT Pokaż / Ukryj

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach

ul. Powstańców 19, 41-400 Mysłowice tel: (32) 77 23 700

+ dodaj
wyczyść/opróżnij notatnik Wyczyść notatnik wydrukuj Drukuj wydrukuj Zamknij